Opa als schrijver tot 1940

Incidenteel was opa ook schrijver.

Voor de Tweede Wereldoorlog deed hij dat in de perodieken waarvoor hij ook tekende. Ook deze zijn terug te vinden op de speciale pagina over zijn werk in periodieken.

Utrechtsch Nieuwsblad
In het Utrechtsch Nieuwsblad waren dat stukken waarin hij de rol als 'artist' had.

In mei 1934 schreef hij over zijn Prikkebeen-poppen (pdf). Een jaar later schreef hij een serie onder de noemer 'Badgast onder de badgasten'. Hier zijn slotaflevering (30 september 1935, pdf) De overige badgast-artikelen staan (ook) op de periodieken-pagina.

En ook mooi is 'Hoe Jules Terlingen de bioscoopbezoekers ziet' van 3 oktober 1935 (pdf).

De Wandelaar
Opa schrijft in augustus 1937 een verhaal, met tekeningen, in het blad De Wandelaar over de laatste Nederlandse kruidenzoeker. Hier de eerste alinea's:


Het hele artikel staat hier in drie delen: pdf1 - pdf2 - pdf3

Overigens, twee maanden later komt dit artikel, zonder afbeeldingen, terug in de Laarder Courant De Bel. Dat de uitgever van De Wandelaar, Schoonderbeek, in Laren was gevestigd, zal daarbij wel een rol hebben gespeeld.

Bekijk hier: De Bel van 24 augustus 1937 (pdf).

St. Eloy
In het blad van St. Eloy staat eind 1938 staat er een (niet zo heel interessant) geschreven verhaal in van zijn hand, over caricaturen. Lees hier: het verhaal over caricaturen (pdf).