Opa's broers en zus (vervolg)

Zie ook het hoofdstuk Opa's vader en moeder en hun gezin

Opa's oudere broer Jan (1902), bereikt grote hoogten in de academische wereld. dr. J.H. Terlingen wordt in aan de katholieke Radboud Universiteit in Nijmegen hoogleraar Spaanse en Romaanse talen en is daar in 1960-1961 rector magnificus.
In Nijmegen is een straat naar hem genoemd: de Professor Terlingenstraat (klik voor een vergroting).


Jan trouwt in 1933 met Lia Lücker. Ze is een dochter van schilder/graficus Eugene Lücker (zie ook: deze website), waarnaar overigens ook een Nijmeegse straat is genoemd. Haar broer is Joop Lücker, de journalist die tussen 1945 en 1964 hoofdredacteur was van de Volkskrant.

Jan woonde voorafgaand aan zijn Nijmeegse periode in Heemstede-Aerdenhout.

Na zijn oratie wordt de nieuwe rector prof. Terlingen gefeliciteerd door burgemeester Hustinx. Links naast Jan staat zijn vrouw; rechts naast Hustinx staat ene heer Haan:


De professor wordt in 1961 tevens benoemd tot Commandeur in de Orde van Verdienste van de Italiaanse Republiek.

Jan (overleden 1965) en zijn echtgenote (overleden 1988) krijgen vier kinderen. Jan en Lia zijn begraven op Jonkerbos in Nijmegen.

***

Het kind dat ná opa werd geboren is Jacques. Hij is krap twee jaar jonger (uit 1905). Naar ik heb gehoord was Jacques de favoriete broer van opa. Ze zijn samen enige keren op vakantie gegaan met hun violen.

Jacques verhuist in 1928 naar Keizersgracht in Amsterdam. Hij werkt in deze stad als chef etaleur bij Vroom en Dreesmann. Hij wordt later ambtenaar bij de Sociale Dienst in de gemeente Utrecht.

Hij ontmoet in 1940 de vijftien jaar jongere Cor van Arem en huwt in oktober 1942 met haar (klik op de foto voor een vergroting):

Op de foto zijn aan de linkerkant twee kinderen van Jul. te zien: Loes en Frank

Ze gaan dan wonen op de Jan van Scorelstraat 10 bis, boven banketbakkerij Koot en naast brandstoffenhandel Bos. Midden jaren vijftig verhuizen ze naar het Lodewijk Napoleonplantsoen. Jacques en Cor krijgen samen zeven kinderen.

In 1970 (?) is Jacques aanwezig bij de verjaardag van zijn nicht Jacque. Aan zijn kant van de tafel in een restaurant in Zeist zitten zijn nicht Jo, aangetrouwde neef Huub Nusselein, nicht Jacque, Jacques zelf, vrouw van zijn neef Toon: Let, neef Harrie (Jeroen). Klik op de foto voor een vergroting:


Jacques overlijdt in 1991 in Utrecht op 86-jarige leeftijd. Zijn vrouw Corrie is in juni 2017 overleden in Utrecht op 97-jarige leeftijd.

***

Het vierde kind in het gezin, opa's jongere broertje Harry, wordt in 1907 geboren. Op zijn 12e jaar verhuist hij naar het St. Gregoriushuis, op de Herenstraat in Utrecht, waar de kloostergemeenschap huist van de Fraters van Onze Lieve Vrouw van het Heilig Hart, beter bekend als de 'Fraters van Utrecht'.

Hij is voorbestemd om daar in te treden als frater. Eerst gaat hij daar intern de kweekschool tot frater-onderwijzer volgen, de Sint Jozefkweekschool.

In het jaar dat hij er aankomt, 1919, wordt deze foto gemaakt (klik voor een vergroting):


In mei 1920 begint hij aan 'de voorbereidingsklasse der kweekschool'.

Drie jaar later, in 1923, wordt hij gefotografeerd tijdens het 50-jarige jubileum-feest van het Gregoriushuis. Hij zit dan in de 3e klas. Deze poseert samen met de 4e klas en met frater Doodkorte (klik op de foto voor een vergroting):


Harry doet in 1926 met succes examen. Hij gaat daarna met 'noviciaat', een voorbereidingsperiode tot het frater-schap. De naam 'frater Vincentio' wordt voor hem gereserveerd.

Maar zover komt het niet. In 1929, op z'n 22ste, wordt hij uitgeschreven op het adres van het Gregoriushuis en verhuist hij naar Hazerswoude. Hij begint daar als onderwijzer op de R.K. dorpsschool.

Drie jaar later (1932) gaat hij weer terug naar Utrecht. Hij gaat werken op een jongensschool aan de Adriaanstraat van de parochie OLV Ten Hemelopneming. (Op deze of andere scholen van deze parochie - vlakbij de Biltstraat - hebben opa, zijn oudste zoon Hans en dochter Loes les gekregen.)

Per 1 januari 1935 krijgt hij daar eervol ontslag. Per 1 mei 1940 komt hij daar echter weer in dienst. Hij was volgens de notulen van het parochiebestuur "sedert 1 jan '35 wachtgelder".

Uit een krantenartikel blijkt dat Harry in 1940 voorzitter wordt van de Nederlandse katholieke vereniging voor Slechthorenden Sint. Liduïna én hoofdredacteur van het bijbehorende maandblad 'Een Nieuw Geluid' (tenminste, als het dezelfde Harry is - dit zoek ik nog uit).

Hij huwt in augustus 1940 met Toos Dorrestein. Ze gaan wonen op de Lange Nieuwstraat in Utrecht. Ze zullen de komende tien jaar zeven kinderen krijgen, waarvan de eerste precies negen maanden na hun huwelijk.

In augustus 1941 is er in de zomer een activiteit in het kader van 'Vakantieontspanning voor kinderen', waar Harry als jurylid optreedt. Het Utrechtsch Nieuwsblad schrijft erover:


Uit de parochieschool-notulen blijkt dat aan Harry van 25 januari t/m 15 maart 1944 verlof is verleend, omdat hij door het Gewestelijk Arbeidsbureau te werk werd gesteld bij de gemeente.

Harry komt in 1948 namens de Rooms-katholieke onderwijzersvereniging in het bestuur van het Utrechts Comité voor Vacantie-ontspanning van Schoolkinderen 'De Jeugd van de Straat'.

In dat comité zitten vertegenwoordigers van de verschillende onderwijzersverenigingen, de vereniging van sportleraren en sportorganisaties. In Utrecht worden 's zomers drie weken lang op verschillende sportterreinen voor ca. 4000 kinderen (aantal uit 1950) activiteiten georganiseerd. Het comité is in de Tweede Wereldoorlog ontbonden en in 1947 weer opgezet. 

In 1949 is Harry daar bestuurssecretaris. Verschillende jaarverslagen en subsidieaanvragen komen van zijn hand. In juli 1953 komt voor het laatst zijn naam voor onder een stuk van het comité. Zonder schriftelijke uitleg wordt zijn positie vanaf februari 1954 overgenomen door de tweede secretaris.

Harry overlijdt op z'n 55e in 1963 in Utrecht. De laatste jaren van zijn leven is hij ziek (longemfyseem).

Zijn vrouw Toos wordt 86 jaar en overlijdt in 1999 in Utrecht. Zij zijn beiden in deze stad begraven op begraafplaats St. Barbara. De officiële voornaam van Harry, Henri, staat op de steen vreemd genoeg geschreven als 'Henrij'.

***

Ook de jongste broer, Herman (geboren 1909), gaat op z'n 12e het huis uit. Zijn nieuwe woonplek is de seminarie van de paters kapucijnen in het Brabantse dorp Langeweg (gemeente Terheijden).

Herman wordt, net als zijn broer Jacques, etaleur bij V&D.

Hij trouwt op 34-jarige leeftijd in 1943 te Maartensdijk met Agnes Koning, die dan 23 jaar oud is. Uit dit huwelijk ontstaan twee kinderen.

Eind jaren veertig verhuist het gezin naar Alkmaar, waar Herman ook bij de V&D werkte. Eind jaren vijftig is er een verhuizing naar Roosendaal, waar hij bedrijfsleider werd bij een modemagazijn.

Herman overlijdt in 1978 te Roosendaal op 68-jarige leeftijd. Agnes overlijdt in 2013 op 94-jarige leeftijd.

***

Het jongste kind uit opa's gezin is Rie, ook wel Mia (Maria Hermina). Ze komt dik 8 jaar na opa ter wereld, in 1912. Rie huwt op 25-jarige leeftijd in 1937 in Utrecht met een oogarts, Karel Simon Kentgens, 27 jaar oud.

Rie en Karel op vakantie in Praag in 1937

Het stel verhuist naar Roermond. Aldaar komen tien kinderen ter wereld.

Karel overlijdt in 1958 op 47-jarige leeftijd. Rie overlijdt in 1991 in Roermond op 79-jarige leeftijd.