Opa's neven en nichten

Opa had goed contact met een aantal neven en nichten van de Terlingen-kant. Het zijn allen kinderen van zijn vaders enige broer, oom Hendricus Johannes.

Zijn vaders enige zus, tante Jo, is pas op late leeftijd getrouwd met Johannes ter Deus en stierf in mei 1942 op 67-jarige leeftijd kinderloos.

Oom Hendricus Johannes was klerk/kantoorbediende bij de Utrechtse zakenman Jan Jongerius (garages, benzinepompen, carrosseriebedrijven enz). Hij overleed in september 1940 op 61-jarige leeftijd.

Zijn vrouw, Truus (Geertruida) Valenteijn, overleed in juli 1948 op 62-jarige leeftijd. Het huis waarin al hun kinderen zijn geboren (neven en nichten van opa) stond op de Keulsekade 18 in Utrecht.

* Jacque(line) (Jacoba Hermina Maria Antonia) geboren in 1908, ongehuwd overleden op 93-jarige leeftijd in 2002. Onderwijzeres aan de jongensschool van de St. Ludgerusparochie in Elinkwijk-Zuilen en later aan de jongensschool van de Antoniusparochie in Lombok.

Jacque is op deze foto (uit 1970 ?) rechts te zien, naast Let (vrouw van Toon):


* Toon (Antonius Joseph Jacobus), geboren in 1910. Gehuwd met Let Jongerius, nichtje van de zakenman Jan Jongerius. Jarenlang zijn ze woonachtig op de Stadhouderslaan; ook gewoond in Parijs, later in Limburg. Toon werkte ooit ook voor Jongerius.

Toon is overleden op 95-jarige leeftijd. Let is op 99-jarige leeftijd overleden in 2014. Eén dochter: Trudy (1940).

Een artikel over de hobby van Toon en Let, het maken van 'schilderijen' van droogbloemen, stond in januari 1984 in de Margriet. Toon wordt daarin overigens Joop genoemd; een naam die hij kreeg van zijn aangetrouwde familie (Jongerius).


* Jo (Johanna Maria), kleuterleidster en later huishoudster, geboren in 1913, ongehuwd overleden in 1989 op 75-jarige leeftijd. Deze foto is van het schooljaar 1942-1943 op de Katholieke Bewaarschool in Zuilen:


* Harrie (Henricus Aloysius) werd in 1917 geboren. Trad in 1945 toe tot de minrebroeders Conventuelen in Leuven. Hij werkte onder de naam 'pater Jeroen' als kapelaan, godsdienstleraar, aalmoezenier, pastoor en rector in Hoensbroek, Gennep, Eyelshoven en Tegelen.

Hij werkte lange tijd als geestelijk verzorger bij staatsmijn Emma in Limburg. In 1962 vertrok hij daar (zie artikel - let op de leus: kisten vol, negers lol !). De mijnwerkers hebben ervoor gezorgd dat hij Ridder van Oranje Nassau werd.

Kapelaan Terlingen (rechts) in 1968 in Gennep:


Opa had een sterke band met Harrie/Jeroen. Hij maakte hij het 'receptieboek' bij de eerste mis die Harrie als priester leidde, in de St. Antoniuskerk in augustus 1945. Daarin, verluchtigd met tekeningen van Jul., werden handtekeningen gezet van alle aanwezigen. Zie voor illustraties Opa's huwelijk en gezin en Tekeningen 1945-1950.

Opa praat hier met Harrie/Jeroen, tijdens een etentje ter ere van de verjaardag van zijn nicht Jacque in 1970 (?). Op de voorgrond is oma Let te zien:In Tegelen is hij op 90-jarige leeftijd in 2008 overleden. Meer informatie op deze site.

* Miep (Hermine Antonia), geboren in 1920, overleden in 2006 in Breda op 86-jarige leeftijd. Ze trouwt in 1947 met Huub Nusselein, die nog leeft. Ze kregen samen twee kinderen. Na hun huwelijk, in Utrecht, verhuisden ze naar Breda.

* Jan (Johannes Baptiste Antonius), geboren in 1924. Woonachtig in Utrecht. Werkte als chemicus onder andere bij het RIVM. Samen met zijn partner, Joris Engelbregt, is hij auteur van de boeken De dom van Utrecht; symboliek in steen en Herbouwd verleden en is hij maker van maquettes van kerken en kloosters.

Joris en Jan tijdens een item van RKK Televisie op 3 februari 2010: