Opa in de jaren 1945-1960

Van deze periode heb ik nog weinig informatie op een rij. Maar goed, ik begin maar eens met wat ik weet.

Krapte
In een brief van 24 oktober 1945 naar 'Herstel', het landelijke blad van de Katholieke Arbeidersbond, meldt opa iets over zijn krappe financiële positie, zo kort na de oorlog.


Voor de kosten van levensonderhoud ben ik voor een groot deel aangewezen op 't honorarium als tekenaar voor verscheidenen bladen. In het girale verkeer kan ik slechts beschikken over f. 50 per 14 dagen met verklaring.

Zijn problemen met de giro zijn een direct gevolg van de maatregelen van de eerste minister van Financiën na de Tweede Wereldoorlog, de PvdA'er Lieftinck, die in september 1945 begon met een nationale geldzuivering. Eén van zijn actief was het blokkeren van girale rekeningen.