Opa's huwelijk en gezin

Opa ontmoet zijn latere vrouw, Let Kok, bij een samenzang van zijn jongenskoor (ISH) met haar meisjeskoor.

Er zijn veel overeenkomsten: ze is even oud; ook geboren in Utrecht én katholiek. Haar geboortehuis staat aan de Mariahoek in Utrecht (in het huis dat door Jul. in 1934 is getekend (zie hoofdstuk Opa tekeningen tot 1935).

Als opa in de zomer van 1924 met zijn broer Jacques een wandelreis maakt, waarbij ze onderweg muziek maken en daarmee geld verdienen, stuurt hij Let post. Eén kaart is daarvan bewaard gebleven. Op de voorkant staat een foto van de broers (blijkbaar kon je dat ergens laten maken).

Links Jul. en rechts Jacques

En dit is de achterkant (klik voor een vergroting):


Hij schrijft: Lieve Let, Lieve familie. Keer om dit blad, daar staat nog wat. Twee globetrotters met gezichten alsof ze hun laatste oortje versnoept hebben. 't Is daar voorop 5 uur en ze hebben dien dag f. 13,- verdiend. 's Avonds leven we als O.W.' ers. Dat kan dan ook, vooral omdat 't Jac zijn vakantiewerk is. We  slapen in hotels, ontbijten enz. enz. Morgen spelen in Oosterbeek. En dan maar weer loopen. Morgen schrijf ik een brief een Let, omdat ik vandaag daarvoor geen gelegenheid meer heb. Ik moet me nog laten scheren!, vraag het politiebureau om vergunning enz.enz. Alle hartelijke groeten, vooral aan Let (met nog... [onleesbaar]

Een jaar later, in augustus 1925, gaan Jul. en Jacques weer met hun instrumenten (viool en altviool) op straat muziek maken. Ze vragen (en krijgen) een brief mee van de Utrechtse burgemeester Fockema Andrea (zie: pdf), waarin deze verklaart dat beiden als achtenswaardige burgers van Utrecht bekend zijn.


De opbrengst van wat ze bijeenspelen, gaat "na aftrek van de kosten voor noodzakelijk levensonderhoud (...) naar de slachtoffers van de stormramp in Borculo." (Op 10 augustus 1925 werd het Gelderse Borculo en omgeving getroffen door een cycloon. Er vielen vier doden en tachtig gewonden. De ravage was enorm.)

Als opa 23 jaar is, trouwt hij met Let.

Waarschijnlijk is dit een foto van de verloving. Als ik de overbelichte foto enigszins bewerk, wordt een aantal aanwezigen zichtbaar (klik erop voor een vergroting):

Van links naar rechts: onbekend, Jacques, Let, Rie, Jul., Herman,
 onbekend, onbekend, Harry, onbekend, moeder Anna, vader Jan

Het huwelijk wordt gesloten op donderdag 28 april 1927 in Utrecht. Klik op deze foto om goed te zien wie op deze dag aanwezig waren:


Uittreksel uit het huwelijksregister:


De huwelijksreis gaat naar Brugge.

Het paar gaat, zoals dat toen gewoon was, pas ná het huwelijk, op 7 mei, bij elkaar wonen. Hun adres is vanaf dan Soestdijksche Straatweg 82 in De Bilt.

Ter illustratie van deze straat een kaart uit 1916:

Jul. Terlingen
De "Soestdijkse Straatweg" heette in deze tijd ook wel de "Soestdijksche Weg", een straat die sinds 1933 is opgesplitst in twee delen: Soestdijkseweg Zuid (het 'De Bilt'-deel van deze weg ) en Soestdijkseweg Noord (Bilthoven). Zie ook deze site.

Lang blijven ze daar niet wonen. Het stel is woonachtig op de Van Goyenlaan 3 in Bilthoven-Noord als op 4 augustus 1928 op een zaterdagavond hun eerste kind wordt geboren: Lieke.

Op de krantenpagina van Het Centrum van 6 augustus is helaas de naam van Lieke deels weggevallen (op meerdere scans ziet dit er zo uit, dus waarschijnlijk zit de fout op de pagina zelf):

Jul. Terlingen
Een jaar later gaat het gezin naar Kijkduin, vlakbij Scheveningen. Uit de zomer van 1929 komen deze prachtige foto's (klik erop voor vergrotingen):

Jul. en Lieke

Letje en Lieke

In februari 1930 wordt hun tweede kind geboren: Hans.
Jul. en Let wonen op dat moment nog aan de Van Goyenlaan.

In de jaren erna verhuizen ze nog twee keer binnen Bilthoven-Noord: naar het Rembrandtplein (nr. 9) en later naar de Bilderdijklaan (nr. 66).

Hun derde kind, Loes, wordt geboren in januari 1932.

In de Bilthoven-periode zijn deze foto's gemaakt (klik voor een vergroting):In oktober 1935 verhuizen Jul. en Letje naar de Oudwijkerlaan 10 in Utrecht. Het is het gebouw met het witte deel, rechts naast de Katholieke Apostolische Kerk (die op Oudwijkerlaan 8 was gevestigd):

Jul. Terlingen
De vorige bewoner van Oudwijkerlaan 10 was J. L. van Rheenen. Deze is (met gezin?) verhuisd naar Indië. Hij was een anti-revolutionair. Hij was in 1904 woonachtig in De Bilt. Werd in 1934 lid van Tekengezelschap Het Krijtje (zie ook: Opa als tekenaar -algemeen).

In 2012 brengt de dan 80-jarige dochter Loes (met haar oudste zoon) een bezoek aan het pand:


Terug naar 1935.
Vlakbij de Oudwijkerlaan ligt de Heilig Hart-kerk van de enkele jaren daarvoor opgerichte H.H.-parochie. Dit wordt de vaste kerk voor opa's gezin (klik op de foto voor een vergroting):


In 1935 (?) is het gezin samen met Jul.'s ouders op het strand bij Katwijk. Daarvan zijn enkele foto's (klik erop voor een vergroting). Op de eerste staan oma, opa en Hans:


Dan een groepsfoto, met van links naar rechts Hans, Loes, Jul., Lieke, Jan en Anna/Ciska:

Jul. Terlingen en zijn gezin
Onbevestigde bronnen melden dat Let meerdere miskramen heeft meegemaakt. Het ligt voor de hand om te bedenken dat dit in de periode 1933-1937 is geweest. (Katholieke gezinnen kregen vaak met een vaste regelmaat kinderen.)

De maakdatum van onderstaand foto met Loes en Hans schat ik rond 1938. Loes zou dan 6 jaar zijn en Hans 8 jaar. De clown-tekeningen op de poppenkast zijn van opa:


Deze mooie foto van Jul. is moeilijk te dateren:


Op 24 september 1938, de verjaardag van opa, wordt Frank geboren; nummer vier.

De volgende foto komt waarschijnlijk uit de zomer van 1940. Te zien zijn: Hans, Loes, Frank, Lieke en Frank van Veen (een vriend van Hans). Klik op de foto voor een vergroting:


In 1943 wordt hun vijfde kind geboren, Jeroen. Hij wordt genoemd naar opa's neef Harrie, die dan als 'pater Jeroen' door het leven gaat. Opa en oma zijn dan beiden 40 jaar.

In 1945, drie maanden na de bevrijding, zijn opa, Let, Lieke, Hans en Loes aanwezig bij de eerste mis die geleid wordt door opa's neef, pater Jeroen (zie ook: opa's neven en nichten).

In het receptieboek, dat door opa gemaakt is (zie ook: opa's tekeningen 1945-1950), staan de handtekeningen van alle vijf. Vrouw en kinderen staan onder elkaar (klik voor een vergroting):


Grappig is het om te zien dat de 15-jarige Hans de 'zwier' van zijn vader imiteert. Opa zet zijn handtekening op een pagina die hij misschien wel speciaal daarvoor heeft verluchtigd met een grappig tekeningetje (zie: opa's tekeningen 1945-1950)

In 1948 lijkt er een zesde kindje te komen. Oma is dan 45 jaar. Echter, op 22 oktober wordt vastgesteld dat het jongetje al dood is in de buik. Hij zou Stijn hebben geheten.

Omdat het kind ongedoopt is overleden, wordt hij op niet-gewijde grond begraven op de katholieke begraafplaats St. Barbara in Utrecht. Let heeft het hier heel erg moeilijk mee.

In de archieven van St. Barbara staat dat het "levenl. kind van Julius" op 25 oktober 1948 is begraven in de klasse "ongedoopt" op "rij 1, graf 2, nummer 3".

Bij de gemeente Utrecht is een overlijdensakte opgemaakt.

In de nalatenschap van Jul. heb ik een door hem geschreven gedicht gevonden over Stijn. Het heet 'Hongerwinter'. Vanwege het gevoelige onderwerp zet ik het niet in het openbare deel, maar in het speciale deel van deze site.

Pas in 2003 is er op deze begraafplaats speciale aandacht voor de 'anoniem begraven ongedoopte kinderen', middels een monument. De titel is 'Ieder mensenkind heeft bij God een naam'.

De naam 'Stijn' keert trouwens terug in de familie als Hans later een van zijn kinderen zo noemt. Hans heeft dan al zijn oudste zoon vernoemd naar zijn vader, Jules. Zijn jongste zoon zal hij gaan vernoemen naar zijn opa, Joan.