Opa's leerlingen

Honderden Utrechters hebben tussen 1922 en 1962 les gehad van opa. Sommige verhalen zijn op het internet terug te vinden. Sommige leerlingen benaderde ik via Schoolbank.nl. Anderen vonden zélf mijn site.

klas 3b in schooljaar 1961-1962 (klik voor een vergroting)

Hieronder een representatieve greep:

"Een tegenwoordig in Portugal woonachtige man zat in schooljaar 1961-1962 in klas 3b: "Het toeval wilde dat mijn vader voor de Tweede Wereldoorlog van hem les kreeg aan de Thomas a Villanovaschool. Mijn vader vond het wát leuk dat ik nu ook les kreeg van hem."

"Als ik aan meester Terlingen terugdenk, zie ik hem per fiets met zijtassen bij de school aankomen, soms gekleed in een zogenaamde 'drollenvanger'. Een hoed met veertje kan ik me ook nog herinneren. Ook droeg hij vaak een groen soort jagersjas."

"Hij was een verwoed roker. Tijdens de lessen kon hij ons muistil houden met zijn geschiedenisverhalen, ondertussen veel rook wegdampend zodat het haast leek dat zijn hoofd verdwenen was in de rook."

"In mijn herinnering was hij een plezierige onderwijzer die zijn klas op orde had zonder dat wij, de leerlingen, daaronder gebukt gingen. Hij was populair bij de leerlingen, niet in het minst door de wijze waarop hij kon vertellen."

Deze man stuurde behalve een klassenfoto (zie boven) ook zijn rapport mee (klik erop voor een vergroting - uit privacy-overwegingen heb ik de handtekening van zijn vader weggepoetst):


>>> In 2007 verschijnt in een schoolkrant van het Baarns Lyceum een verhaal van een leraar van deze school die vroeger op het Gregorius bij 'meneer Terlingen' in de klas zat: lees hier dit mooie verhaal.

>>> Een reactie van een oud-leerling die nu in Bonn woont, naar aanleiding van deze site: "Bij uw opa heb ik in 1958/59 in de derde klas gezeten en deze tijd kan ik mij nog heel goed herinneren."

"Het verhaal ging 'pas op dat je niet bij Terlingen in de klas komt'. Maar ik kwam er, en het was een van mijn fijnste jaren op St. Gregorius. Ik herinner mij zijn vioolspel en zijn voor ons jongens vaderlijke aard."

>>> Op de site Schoolbank.nl schrijft een man die daar tussen 1957-1963 op school zat: "Mijnheer Terlingen, 3e klas, fantastische verteller over de kruistochten".

>>> Een andere man zat rond 1957 bij opa in de klas: "Dit was een leraar die nog steeds in mijn gedachten is. Dat was de man in klas 3 waarbij ik heb leren vermenigvuldigen en delen. 's Morgens gaf hij goed les en altijd vriendelijk. Om 12.00 het 'Engel des Heren'."

"Na de pauze werden de tafels van 1 tot en met 10 hardop gedaan en weer terug van 10 naar 1 maar dan als gedeeld door. Daarna - en dat was wel het hoogtepunt van iedere middag - ging hij vertellen over Karel de Grote en Edelgast. Prachtig! En de klas was dan altijd muisstil."

"Hij was een geweldige leraar. Straf was er eigenlijk nooit. De klas was in de ban van deze man."

>>> Weer een andere leerling vertelt een ander verhaal over 'straf': "Ik moet rond 1951 of 1952 in de klas hebben gezeten bij meester Terlingen. Ik herken hem op de foto."

"Hij was een fijne leraar, alleen...als je iets had gedaan, moest je met je hand op het bureau en kreeg je daar een tik op met aan Spaans rietje! Dat voelde je wel, en keek een volgende keer wel uit!"

>>> Een leerling uit jaar 1953/1954: "Toen ik naar de derde klas ging, wilde ik liever de populaire meester Evers. Ik kwam uit Zuilen, een arbeidersbuurt waar de jongens in het algemeen naar de ambachtschool gingen. Je opa leek in zijn drollenvanger niet op de mannen uit mijn buurt. Maar ik heb zeer goede herinneringen aan meester Terlingen.

Het leukste uur van de hele lagere school was als hij vertelde over 'Karel ende Elegast', over hoe Michiel de Ruijter opklom van touwslagersjongen tot admiraal en hoe Willem Barentz overwinterde op Nova Zembla. Ademloos heb ik naar hem geluisterd. Volgens mij heeft hij ook wel eens een viool meegenomen."

>>> Op deze site schrijft een oud-leerling over zijn Gregorius-tijd.